Happy Art Museum LIVE TV: EUROCLUB POLITICAL DEBATE: Juris Puce. is Ri...Happy Art Museum https://facebook.com/HappyArtMuseum LIVE TV: 
Дискуссия Евроклуба: Перспективы Риги как европейской столицы с Юрисом Пуце https://www.facebook.com/events/16548... EUROCLUB POLITICAL DEBATE: what is Riga perspectives to become the Baltic Region Metropolis?

In Happy Art Museum gallery before election time exhibition of Dr. of Arts Ivan Korshunov.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РИГИ СТАТЬ СТОЛИЦЕЙ (ВЕДУЩИМ ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ) БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА? 
Поищем ответ на этот вопрос за неделю до выборов Рижской думы с №2 списка Латвийского Объединения регионов-«Латвийское развитие» вместе с председателем правления Партии латвийского развития, теле и радиоведущим Юрисом Пуце, преподающем в Латвийском университете стратегическое управление. Надеюсь, что предвыборный контекст придаст обсуждению энергию и не отнимет содержание. К участию в дискуссии приглашаются не только голосующие, но все фактические рижане (зарегистрированные в других самоуправлениях, неграждане, обладатели вида на жительство и т.д.), имеющих что сказать о перспективах развитие столицы Латвии! 

KĀDAS IR RĪGAS PERSPEKTĪVAS KĻŪT PAR BALTIJAS REĢIONA METROPOLI? 
Spriedīsim par to nēdēļu pirms Rīgas domes vēlēšanām ar Latvijas Reģionu apvienības -„Latvijas attīstībai” saraksta 2. numuru partijas “Latvijas attīstībai” valdes priekšsēdētāju, TV un radioraidījumu vadītāju Juri Pūci, kas Latvijas Universitātē pasniedz stratēģisko vadību. Сeru, ka priekšvēlēšanu konteksts dos diskusijai enerģiju un nelaupīs saturu. Piedalīties diskusijā ir aicināti ne tikai balstiesīgie, bet visi Rīga dzīvojošie (citās pašvaldības reģistrētie, nepilsoņi, personas ar uzturēšanās atļaujām u.c.), visi, kam ir kas sakāms par Latvijas galvaspilsētas attīstības perspektīvām!

Языковая конвенция: основной язык вечера – русский, вопросы и реплики на русском, латышском, английском. Valodas konvencija: vakara pamatvaloda krievu, jautājumi un replikas latviešu, krievu, angļu valodās. Language convention: main language of the event is Russian, quis and statements in English, Latvian, Russian.
Aicinu draugos un piedāvāju sekot Info par mūsu 
HAPPY ART diskusiju Eiroklubs sestdienās 18:00
@ Galleria Riga Dzirnavu67 5 līmenis 450m2
100 krēsli, WEB translācija, brīvs WIFI,
ieeja vienmēr brīva12-21 bez brīvdienām-
izstāžu atklāšanas ar mākslu, autoriem, mūziku, kino, 
Mākslas studija, diskusiju Eiroklubs, konferences.
Dags Vidulejs ©+37129595885 happyartmuseum@gmail.com


Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Daina Dagnija (USA) exhibition: FALLEN @ gallery HAPPY ART MUSEUM ⓒ Dags Vidulejs

HAPPY ART MUSEUM: 19. kino forum- AND THE WORD BECAME A FILM 16-23.17